July 30, 2007

Chào Melbourne

Về Việt Nam. Mình và Dim về nhé. Chào Melbourne. Tạm biệt và không biết có bao giờ gặp lại. Chào thân yêu...

No comments:

Post a Comment

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...