October 21, 2008

Mất Nhật ký

Viruts máy tính làm mất hết nhật ký của năm 2008 trong NK mình viết ở LHSVN. Mình thật ngốc đã không back-up chút nào cho mình.

Những ngày đi tìm nhà, mua nhà; Buổi tối đáng nhớ khi đi bộ cùng Ba Mẹ từ Kim Mã (nhà mới) về Hào Nam (nhà thuê) sau một ngày dọn dẹp nhà mới để chuyển đến...; những ngày 3 mẹ con bắt đầu set-up một c/s mới ở Hà Nội; những đối thoại đáng yêu vô cùng của bé Mei + Dim... Không thể nói mình tiếc những entry nhật ký này như thế nào!

Đành chịu thôi mà không biết làm sao.

No comments:

Post a Comment

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...