April 06, 2016

CARE WITH LOVE (Chẳng biết dịch thế nào nữa cơ)

"You shouldn't try honey, let me do../ Em không phải cố gắng em yêu, để anh.." là câu người chồng vừa nhẹ nhàng đỡ vợ xoay tư thế trên giường bệnh vừa ân cần nói với cô ấy.
Cô ấy là bạn mình. Cô ấy đang kiên cường chiến đấu với trọng bệnh, ở quê nhà, Hà Nội.
K. là người Âu-Úc. Anh cùng về VN khi bệnh cô trở nặng. Họ đã ở viện gần 2 tháng. K. không rời cô ấy không một ngày, cả ngày và đêm.
Mỗi lần vào với bạn, cạnh cảm giác quặn lo là cảm giác ấm lòng.
Hiệp, cậu em/ bạn chung nói trong thang máy lúc về "K. tốt thật chị nhỉ, quan trọng là cách ân cần, ân cần thật sự không một chút vẻ mệt mỏi, chứ còn trông viện/ bữa ăn, nói thật...", Hiệp bỏ lửng. Uh, quả thật ngoài kia kể cả con cái chăm cha mẹ già/ vợ chăm chồng..
K. làm nhớ câu "Khi thật sự yêu, chăm sóc (rửa lau) còn là hạnh phúc".

No comments:

Post a Comment

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...