June 05, 2009

Dim Mei đi SGN

Dim Mei đi vắng. Cảm giác trống vắng kỳ lạ. Ngày hôm qua đầu óc tự nhiên ù lì một cách không kiểm soát được. Hình như tự nhiên cảm thấy ít việc đợi mình hơn. Vài năm nữa DM lớn lên không lẽ mình trở nên như thế này ? Nếu vậy thì coi như những dịp hè như thế này là tập dượt cho mình vậy....

No comments:

Post a Comment

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...