March 26, 2007

Entry for March 25, 2007

Sáng chủ nhật, hai mẹ con dậy sớm, đọc báo. Đọc lại cho Dim nghe chuyện về Xa Diễm(link) mà giọng cứ nghẹn lại, nức nở. Hai mẹ con khóc trước câu chuyện thương tâm của cô bé rất nghèo, và "đã rất ngoan".

"...Lần đầu tiên đòi bố mua cho một bộ quần áo mới, khi biết mình sẽ chết, Xa Diễm đã được cha và cô đưa ra thị trấn, mua một bộ màu hồng, hết 30 tệ (60.000VNĐ)."

Có thể làm một phép so sánh nhỏ để thấy còn vô cùng nhiều những em bé rất rất nghèo trên thế gian này.

No comments:

Post a Comment

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...