February 06, 2009

New Job

Feb 05, 2009

Ngày đầu tiên của công việc mới. Cũng có một vài khoảng khắc tự thấy mình "không tự tin lắm". Mình vốn tung tăng ở cơ quan không một chút 'vấp chân', thế mà bây giờ chỉ chuyển đến một tòa nhà khác cách đó có chừng 200m mà thế ư?

Ngày đầu tiên bắt tay vào công việc luôn, cả nhóm đều mới, đều sàn sàn tuổi. Cảm giác ban đầu là "có vẻ làm việc nhóm". Không đến nỗi phải bước vào phòng, cúi đầu chào vài cặp mắt già già chăm chú dò xét 'kẻ mới'. Thôi may rồi !

Trưa, về Ban cũ ngồi với mọi người một chút. Lắng nghe cảm giác tự tin khi bước chân trên chỗ quen thuộc. Đi ăn căng-tin cùng mâm cũ. Vui.

Feb 06

Văn phòng mới chưa sắp xếp xong nên nhân viên được nghỉ. Ura ! Gọi mấy đồng nghiệp cũ ra ngồi café (những tên ko trực ca). Mọi người hỏi: chuyển xong hết chưa? Dạ chưa - người đi giấy tờ còn ở lại (hihi, thủ tục chưa chuyển xong nhưng phòng mới nhiều việc nên gọi vội qua).
----------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...