January 28, 2009

Max ở nhà bà


Bà không cho Max ngủ trong nhà, bắt ngủ ngoài hè. Ngoài ra thì các chị vẫn lo đủ nệm, chăn, và sữa.

No comments:

Post a Comment

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...